JAVNI POZIV za programe u tehničkoj kulturi u 2023.

grad

Javni poziv za programe tehničke kulture u 2023. godini raspisuje se sa današnjim datumom, i otvoren je do, zaključno sa 24. veljačom 2023. godine.

Za obje Zajednice tehničke kulture prijave se podnose jedino elektroničkim putem, aplikacijom SOM.

Svaka udruga može prijaviti samo jedan program, za pojedinačnu Zajednicu tehničke kulture, čija je udruga članica.

Najmanji iznos prijave je 500 €, a najveći 3.000 €.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Prijavitelji koji imaju korisničke račune ne moraju raditi nove, tj. mogu pristupiti sa svojim starim podacima natječaju bez obzira iz koje su zajednice.

Na poveznici možete preuzeti kompletnu Dokumentaciju za javni poziv

POPIS PROGRAMA FINANCIRANJA U 2022.

ztklogo

1.ožujka 2022. je Povjerenstvo za procjenu programa definiralo iznose kojima će se financirati programi udruga ZTK Karlovačke županije tijekom 2022. godine. Popis programa i iznosi financiranja se nalaze u prilogu (ZTK KŽ programi u 2022).
Potpisivanje ugovora će biti u srijedu, 6. travnja od 7 do 13, te od 15 do 21 sat. U slučaju spriječenosti naknadno potpisivanje biti će moguće u dogovoru sa tajnicom.

Pri potpisivanju ugovora potrebno je priložiti ispravljen troškovnik, prema dodijeljenom iznosu financiranja.

Za sve upite može se obratiti na ztk.karlovac@ka.t-com.hr ili 099 222 1747

Popis programa i iznosi financiranja 2022.

grad

Ožujka 2022. je Povjerenstvo za procjenu programa definiralo iznose kojima će se financirati programi udruga tijekom 2022. godine. Popis programa i iznosi financiranja se nalaze u prilogu(ZTK Klc programi u 2022).
Potpisivanje ugovora će biti u srijedu, 30. ožujka od 7 do 13, te od 15 do 21 sat. U slučaju spriječenosti naknadno potpisivanje biti će moguće u dogovoru sa tajnicom.

Pri potpisivanju ugovora potrebno je priložiti ispravljen troškovnik, prema dodijeljenom iznosu financiranja.

 

Za sve upite može se obratiti na ztk.karlovc@ka.t-com.hr ili 099 222 1747

POPIS PROGRAMA FINANCIRANJA U 2021.

ztklogo

Dana 1. ožujka 2021. je Prosudbeno povjerenstvo definiralo iznose kojima će se financirati programi udruga tijekom 2021. godine.

Potpisivanje ugovora će biti u utorak 9. ožujka od 9 do 19:00 sati. U slučaju spriječenosti moguće je obaviti naknadno potpisivanje prema dogovoru sa tajnicom.

Popis programa koji će se financirati i iznosi financiranja nalaze se u prilogu:  programi javnog poziva ZTK KŽ 2021.