Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovca

DAGGK – Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovca — je dobrovoljna stručna udruga arhitektonskih, građevinskih i geodetskih inženjera i tehničara Karlovca.

Cilj društva je unapređenje navedenih struka, razvijanje tehničke, kulturne, umjetničke, naučne, humane i druge društvene aktivnosti, te stvaranje i razvijanje javnog stručnog mišljenja. DAGGK je osnovan 1957. godine kao Društvo inženjera i tehničara građevinske struke, a 1977. godine mijenja naziv u Društvo arhitekata i građevinara Karlovac, da bi od 1981. godine do danas djelovalo kao Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac.

Nastojimo podići kvalitetu arhitekture i življenja u gradu Karlovcu kroz primjenu stručnog usavršavanja svojih članova, učvršćivanje i uzdizanje profesionalne etike, izdavanje publikacija, organiziranje stručnih sastanaka, izložbi, natječaja i nagrada, te organiziranje suradnje sa svim institucijama koje se bave pitanjima od interesa za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju.

Održavamo niz aktivnosti; kao angažiranje na osnivanju projektantskog i izvođačkog konzorcija u svrhu dobivanja poslova na radovima pročiščivaća otpadnih voda, kanalizaciji i vodovodu grada Karlovca. Ostvarili smo kontakte sa obrtnicima i gospodarskom komorom koja je izrazila želju da nam svima pruži osnovnu pomoć u organiziranju do potpisa ugovora, organizirali smo okrugle stolove o etažiranju, izgradnji bazena i izgradnji Lidl-a na Dubovcu.

Osim toga priređivali smo prezentacije građevinskih materijala i opreme u geodeziji, organizirali karlovački salon arhitekture, izdavali knjige, spašavali odbačenu stručnu literaturu, putovali na stručne izlete, ostvarili kontakte sa lokalnom samoupravom, diskutirali sa Državnim savjetom za prostorno uređenje.

Također smo uveli e-mail obavještavanje članstva uz povećanje baze podataka koja trenutno iznosi 119 adresa od čega 22 projektna biroa, te obnovili web stranicu koja omogućuje on line komunikaciju i informiranje o najnovijim događanjima. Dobili smo borbu sa gradom Karlovcem oko krivog tumačenja Zakona o javnoj nabavi, te aktivno vodimo borbu za „Hrvatsku znanja” tako da svi koji to žele mogu besplatno dobiti uvid u norme pri projektiranju, i članovi smo inicijative za formiranje jakog smjera građevinski tehničar i organizacije kvalifikaciranja građevinskih majstora iz prakse.

Kontakt: Tatjana Basar, dipl.ing.arh
mail: dagg@ka-t-com.hr