Društvo pedagoga tehničke kulture Karlovačke županije

Krajem pedesetih godina u naše se školstvo polako uvode sadržaji tehničke kulture. Prvo kao dijelovi tadašnjeg ručnog rada. lako ne postoje pisani dokumenti, prema sjećanju u Karlovcu je početkom šestog desetljeća prošlog stoljeća osnovano Društvo nastavnika tehničkog odgoja, pri Narodnoj tehnici.

Bio je to svojevrstan pokret zanesenjaka koji su svoje znanje bilo kao vrsni stručnjaci tehničkih struka ili kao posebno nadareni modelari, maketari, radioamateri ili jednostavno tehnički lučonoše htjeli pomoći učiteljima i učenicima da savladaju osnovne tehničke vještine. Te vrline krase nas i danas.

Posebno se može spomenuti 1960. godina, kada se putem seminara osposobljavaju stručni učitelji, koji će u osnovnim školama umjesto dotadašnjeg ženskog i muškog ručnog rada, prema novom nastavnom planu i programu od 1960/61. školske godine izvoditi nastavu tehničkog odgoja u Vl., VII. i VIII. razredu.

Priređuju se prve školske izložbe, koje i danas izgledaju nevjerojatno bogate i kvalitetne, te natjecanja po kategorijama – sekcijama mladih tehničara. Nastupa se na tadašnjim Saveznim i Republičkim smotrama od kojih su dvije 1979. i 1991. godine održane u našem gradu. Uvodi se prometna manifestacija „Brzina ali oprez”. Za potrebe nastave tehničkog odgoja na tadašnjoj Pedagoškoj akademiji u Karlovcu uvodi se 1962. godine poseban smjer Tehnički odgoj, koji je najčešće bio u kombinaciji s fizikom. Potreba za nastavnicima tehničkog odgoja bila je velika. Tehničke aktivnosti djece i mladeži stvarale su preduvjete za odabir tehničkih zanimanja, koja su se tražila u Karlovcu.

Tada su već bile organizirane tehničke i više tehničke škole; metalske, kemijske i kožarske struke. U osamdesetim godinama se uvodi proizvodno-tehničko obrazovanje. Početkom devedesetih godina, viši standard omogućuje lagodniji pristup tehničkim aktivnostima. Tijekom Domovinskog rata, uz otežane uvjete nastave, za učitelje tehničke kulture se javijaju stručnjaci i inženjeri koji su ostali bez drugog zaposlenja.

U tako teškim uvjetima uspjeli smo organizirati niz seminara iz informatike, elektronike i robotike uz pomoć Hrvatske zajednice tehničke kulture Karlovac i HZTK, čime se potvrđuje stalna sprega i zajednički rad na očuvanju zavidne razine rada.

Zahvaljujući tim naporima nastava nije zaostajala. istina, nije se puno davalo za opremu i suvremena pomagala, pa se još i danas vide manjkavosti. Obnovili smo rad klubova mladih tehničara, te bili nositelji manifestacije „Sigurno u prometu” u suradnji sa AK Karlovac. Nametnimo svim članicama Hrvatske zajednice tehničke kulture obvezu rada s djecom i mladeži, kao i pomoć u školi i u slobodnom vremenu. Društvo pedagoga tehničke kulture Karlovačke županije formalno je obnovilo osnivanje 11. veljače 2003. godine, iako djeluje kao što smo naveli preko četrdeset godina.

Predsjednik je Krešimir Kenfelj, dopredsjednik Miljenko Ožura i tajnik Davor Lesić.
Kontakt: M. Vrhovca 15, Krešimir Kenfelj, 095 915 89 09