JAVNI POZIV za programe u tehničkoj kulturi Karlovačke županije za 2017.

zup

Na temelju članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, te Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2017. godini, Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Karlovačke županije na svojoj sjednici održanoj 26. siječnja 2017. godine, donosi odluku o raspisivanju i objavi Javnog poziva za podnošenje pisanih programa za realizaciju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije za 2017. godinu.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PISANIH PROGRAMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Javni poziv je otvoren do 5. ožujka 2017.

Svi dokumenti u jednoj arhivi:zupanija_2017_financiranje

Pojedinačni dokumenti:
1 Upute za prijavitelje KZ2017
2 Podaci o prijavitelju KZ2017
3 Zahtjev tekst KZ2017
4 Zahtjev financije KZ2017
5 Bez dvostrukog financiranja KZ2017
6 Izjava o drugom financiranju KZ2017
7 Izjava o partnerstvu KZ2017
8 Izvješće tekst KZ2017
9 Izvješće financije KZ2017

odluka o raspisivanju jp KZ 2017