JAVNI POZIV za programe u tehničkoj kulturi u 2023.

grad

Javni poziv za programe tehničke kulture u 2023. godini raspisuje se sa današnjim datumom, i otvoren je do, zaključno sa 24. veljačom 2023. godine.

Za obje Zajednice tehničke kulture prijave se podnose jedino elektroničkim putem, aplikacijom SOM.

Svaka udruga može prijaviti samo jedan program, za pojedinačnu Zajednicu tehničke kulture, čija je udruga članica.

Najmanji iznos prijave je 500 €, a najveći 3.000 €.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Prijavitelji koji imaju korisničke račune ne moraju raditi nove, tj. mogu pristupiti sa svojim starim podacima natječaju bez obzira iz koje su zajednice.

Na poveznici možete preuzeti kompletnu Dokumentaciju za javni poziv