Popis programa i iznosi financiranja 2022.

grad

Ožujka 2022. je Povjerenstvo za procjenu programa definiralo iznose kojima će se financirati programi udruga tijekom 2022. godine. Popis programa i iznosi financiranja se nalaze u prilogu(ZTK Klc programi u 2022).
Potpisivanje ugovora će biti u srijedu, 30. ožujka od 7 do 13, te od 15 do 21 sat. U slučaju spriječenosti naknadno potpisivanje biti će moguće u dogovoru sa tajnicom.

Pri potpisivanju ugovora potrebno je priložiti ispravljen troškovnik, prema dodijeljenom iznosu financiranja.

 

Za sve upite može se obratiti na ztk.karlovc@ka.t-com.hr ili 099 222 1747