Radioklub “Karlovac”

Radioklub “Karlovac” osnovan je 1946. godine i djelovao je u Radićevoj ulici do 1948. godine, kada prestaje s radom zbog loših uvjeta djelovanja.

Formiranjem kluba Narodne tehnike 1952. godine pri tadašnjoj tvornici „Edvard Kardelj” (kasnije „Jugoturbina”) osnovana je sekcija radioamatera pod nazivom „Turbina”. Sekcija 1954. godine dobiva status kluba i otada djeluje kao Radioklub „Karlovac”. Međunarodnim priznanjem Republike Hrvatske, Radioklub „Karlovac” počinje raditi pod novom pozivnom oznakom 9A1CVVV.

Danas klub broji 36 članova i član je gradske i županijske zajednice tehničke kulture i Hrvatskog radioamaterskog saveza. Glavne aktivnosti kluba su učestvovanje u domaćim i međunarodnim takmičenjima na KV i UKV opsegu, gdje klub osvaja brojna priznanja u vidu pehara i diploma. Za potrebe takmičenja članovi kluba izgradili su i uredili takmičarsku lokaciju nedaleko Karlovca na brdu Sv. Križ odakle klub djeluje pod takmičarskom pozivnom oznakom 9A1C.

Radioklub „Karlovac” jedan je od organizatora tradicionalnog međunarodnog takmičenja „Pokuplje” koje se održava svake godine u mjesecu svibnju. Od brojnih aktivnosti kluba izdvajamo sve veću angažiranost u radu s mladima te učestalu organizaciju tečajeva za radioamatere operatore. Sadašnje čelništvo kluba čine: predsjednik je Ladislav Medunić, tajnik je Ivica Broz. Više o klubu i našim aktivnostima možete saznati upitom na mail ili ako posjetite naše web stranice.

kontakt adresa: Maksimilijana Vrhovca 15 (Grabrik)

svakog utorka od 19:00— 22:00 sata,

e-mail: 9a1cvw@hamradio.hr,

web: www.hamradio.hr/9a1cvw