Radioklub “Ozalj”

Radioklub “Ozalj” osnovan je 25. lipnja 1972., a prvi puta registriran 20. kolovoza 1980. g. Sjedište je na adresi Kurilovac 1, u Ozlju. Osim u klupskim prostorijama, aktivnosti sc odvijaju i na takmičarskoj lokaciji Pristava.

Glavne aktivnosti su radioamaterska natjecanja, izrada opreme i uređaja potrebnih za te aktivnosti, animiranje mladih za bavljenje radiotehnikom i komunikacijama, te naprednim tehnologijama; elektrotehnikom i elektronikom, informatikom i računarstvom. Sada klub broji 29 članova.

Klub ne radi samo na svojim lokacijama, već organiziramo i ekspedicije (Sljeme, Korčula, Velebit, Stipanov Grič, Zrinska gora, Lička Plješevica), a često sudjelujemo i u radu drugih ekspedicija (Samobor, Sisak, Vela Luka, svjetionik Pločica, svjetionik Glavat…).

U temeljima radioamaterizma je sudjelovanje članova u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te u pružanju pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama. Posebno treba naglasiti da su radioamateri, pa tako i svi članovi Radiokluba „Ozalj” sa svojom opremom i znanjem pomagali u smanjenju posljedica humanitarne katastrofe u Domovinskom ratu.

Danas su naše redovite aktivnosti obuka i vježbe u „Sustavu radioamaterskih veza za rad u kriznim situacijama”, te rad u međunarodnim natjecanjima, na VHF-u europskog, a na kratkom valu — svjetskog karaktera. U tim smo aktivnostima i vrlo uspješni (tri puta za redom prvo mjesto u svijetu u CQ WPX natjecanjima, brojni drugi izvrsni plasmani).

Diplome na slikama svje-doče tome. Predsjednik je Zdravko Stupić. 9A3ZS tajnik Davor Marković- Tomak, 9A3ZA dok članove lzvršnog odbora čine: Zdravko Stupić, 9A3ZS Dražen Perašin, 9A3HA Davor Marković-Tomak 9A3ZA.

kontakt: Ozalj, Kurilovac 1 Zdravko Stupić (zdravko.stupic@gmail.com)

prva srijeda poslije 1. i 15. u mjesecu

e-mail: 9a1ceu@gmail.com

http://www.qsl.net/9alceu