Radionice – Robotika

U Zajednici tehničke kulture Karlovac održavaju se radionice robotike. Na radionicama se radi sa FisherTechnik opremom. To su konstrukcijske kocke vrlo slične Lego kockama, podobne za izradu čvrstih konstrukcijskih elemenata. Osim toga sastoje se i od mehaničkih dijelova, te različitih vrsta senzora.

Polaznici prolaze konstrukcijske karakteristike i mehaničke zahtjeve pri izradi raznih tvorevina. Nakon toga se pristupa izradi robotskih kolica i radu sa njima. Uz to se upoznaju sa RoboPro programom, koji im omogućuje programiranje robotskih kolica, senzora, semafora, displaya i ostalih elektroničko robotskih komponenti.

Polaznici se dijele na nekoliko skupina; novi polaznici, i to isključivo od 5. razreda osnovne škole, te stariji polaznici.
Stariji polaznici se dijele na osnovnoškolce i na srednjoškolce. To su polaznici koji su upoznati sa programiranjem i radom senzora, kao i konstrukcijskim zahtjevima.

Prijave se primaju zaključno sa 22.09. kako bi se mogle definirati grupe novih polaznika.