Radionice za učenike osnovnih škola

robo3

Zajednica tehničke kulture sa početkom godine započinje sa održavanjem radionica za učenike osnovnih škola.

Održavati će se radionice:

  • elektronike
  • modelarstva
  • robotike
  • 3D modeliranja
  • programiranja kroz Code klub (učenici do 11 godina)

Sve radionice će započeti u listopadu.

Obavezna je prijava sa vrstom radionice, imenom i prezimenom djeteta, razredom i školom koju pohađa, te kontakt podacima roditelja, odnosno odrasle osobe.
Prijave se primaju do kraja rujna.

 

Prijaviti se može na ztk.karlovac@ka.t-com.hr  ili na 099 222 1747