Roniteljski klub Zrinski

Roniteljski klub Zrinski je športska udruga i udruga tehničke kulture koja se bavi djelatnostima u svezi s ronjenjem. Klub je osnovan 11. ožujka 1994. godine i otad djeluje kao neprofitna pravna osoba, a djelatnosti ostvaruje samostalno i u suradnji s nadležnim asocijacijama i organizacijama u cilju popularizacije i unapređenja tehničkih, športskih, a poglavito podvodnih aktivnosti.

Ciljevi Kluba ostvaruju se kroz unapređenje uvjeta za razvoj podvodnih aktivnosti, a što se provodi okupljanjem i edukacijom djece, mladeži i građana u svrhu aktivnog ronjenja, s ciljem upoznavanja i proučavanja rijeka, mora i jezera, te očuvanja i zaštite flore i faune tih područja_ članovi kluba redovito sudjeluju na eko akcijama, rekreativnim ronjenjima, prvenstvima, natjecanjima i prigodnim manifestacijama na području grada, županije, regije, države pa i na međunarodnoj razini.

U Klubu se posebna pozornost ukazuje obučavanju članova u stručnom tehničkom znanju kao i odgoju u moralnom, športskom, tehničkom, etičkom i humanom duhu.

Članovi su sudjelovali na ekološkim ronjenjima na Korani, Mrežnici, Selcu, Jadranovu, Kostreni, te Novom Vinodolskom. Oni osposobljeni odradili su i nekoliko noćnih urona, a razvijala se i športska komponenta. Jedan dio članova osposobljen je za specijalne ronilačke vještine i zvanja kao što su instruktor ronjenja, punitelj boca na kompresoru, pružanje prve pomoći—DAN, noćno ronjenje i drugo). U klubu djeluje 20-ak aktivnih članova koji pored roniteljskih, obavljaju i druga zaduženja u tijelima kluba.
Predsjednik je Željko Šančić, tajnik Ratko Vuković.

Kontakt: ul. kralja Tomislava 9, Karlovac svakog utorka u 19, sati u prostorijama kluba u Sokolskom domu

Željko Šančič, predsjednik, mob: 091 230 3965 e-mail: zeljko.sancic@kazup.hr

Ratko Vuković, tajnik, mob: 091 570 7675 e-mail: ratko_vukovic@ka .t-com.hr