Udruga informatičara Karlovačke županije

Udruga informatičara Karlovačke županije osnovana je 1993. godine, a registrirana je krajem 1994.

Sjedište joj je u Hrvatskoj gospodarskoj komori-županijskoj komori Karlovac, Kralja Tomislava 19b, Karlovac, te je ujedno jedna od strukovnih grupa ove gospodarske asocijacije.

Ova strukovna udruga do sada je okupila oko pedesetak članova, predstavnika poduzeća koja se bave informatičkom djelatnošću na području naše županije, kao i pravnih osoba, čija je djelatnost značajna za promicanje informatičke kulture i tehnologije, i osoba koje se bave informatičkom djelatnošću.

Ciljevi udruge su: omogućavanje slobodnog udruživanja građana na području informatike, radi učinkovitijeg ostvarivanja njihovih osobnih, zajedničkih i javnih potreba poticanje i promicanje informatičke kulture i tehnologije u Karlovačkoj županiji informatičko opismenjavanje i osposobljavanje za primjenu suvremenih tehnologija, unapređivanje informatičkog odgoja i obrazovanja mladih naraštaja, ostvarivanje javnih potreba u području informatike na području Karlovačke županije.

U svom dosadašnjem radu Udruga je posebnu pozornost usmjerila na organiziranje natjecanja mladih informatičara. Ovim programom obuhvaćeni su učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Karlovca i Karlovačke županije, te se redovito radi na organiziranju dodatne obuke, usavršavanju, kao i poticanju ostalih informatičkih znanja i vještina.

Na informatičkim natjecanjima, gotovo svake godine naši učenici odnesu neku od nagrada i to prvenstveno za samostalne softverske radove.

U skladu s programom rada posebna pozornost bila je posvećena iznalaženju mogućnosti pomoći nadarenim učenicima. lz sredstava Udruge plaćena je školarina jednom našem mladom informatičaru. Isto tako su obavljeni razgovori u cilju povoljnijeg tretiranja nadarenih učenika, te date preporuke za stipendiranje naših najboljih učenika na razini gradova i županije.

Organiziraju se seminari i tečajevi za zaposlenike u gospodarskim subjektima i obuka učitelja, profesora i pratećeg osoblja u obrazovnim ustanovama. Od 2004. provodi se projekt GISKA, što obuhvaća pohranu i obradu zemljovida, te preglednika zemljovida. kao i obuka za korištenje istih.

kontakt: predsjednik: Željko Bračika tel: 098 365 024